Oslo Pride Logo
14. juni – 23. juni 2019

Pride Art

Pride Art er Oslo Prides arena for kunstformidling og Norges største og viktigste skeive utstilling. Pride Arts overordnede mål er å bidra positivt til økt forståelse for skeive menneskers liv og virkelighet, samt holdningsendring gjennom åpenhet og det sterke verktøyet som er kunst i kampen mot diskriminering og fordommer.

pride art illustrasjon

Årets Pride Art-utstilling arrangeres fra 14. juni til 22. juni på Youngstorget; over 500 kunstverk skal vises i et galleri på 400m2.

Call for artists: Open until March 1. Sign up and register as a participant at the Pride Art Exhibition 2019 during Oslo Pride Friday, June 14 – Sunday, June 23.

Åpningstider for Pride Art:

Fredag 14/6: 18:00 – 23:00
Lørdag 15/6 – søndag 16/6: 10:00 – 21:00
Mandag 17/6 – torsdag 20/6: 12:00 – 21:00
Fredag 21/6: 12:00 – 23:00
Lørdag 22/6: 12:00 – 21:00
Søndag 23/6: 11:00 –14:00 – HENTING AV KJØPT KUNST!

Se fjorårets katalog her!
Se katalogen for 2017 her!

Utstillingen er en plattform for skeiv kunst gjennom et dynamisk fellesskap av kunstnere hvor amatører og profesjonelle deltar på lik linje for å etterstrebe størst mulig reellt mangfold. Den årlige utstillingen under Oslo Pride har blitt en viktig del av festivalen: i 2018 var over 12 000 mennesker innom utstillingen. Arrangementene er åpne for alle kunstsjangre, både billedkunst, skulptur, installasjon, performance, video, musikk, tekst, m.m.

Pride Art driftes på frivillig grunnlag og skal være autonomt, partipolitisk uavhengig og ikke underlegges offentlig politisk styring eller kommersielle særinteresser. Kunstnerne skal selv ha styring over arrangementene, og for det meste er det de som avgjør hva de vil stille ut gitt plass i galleriet.

Det som gjør arbeidet til Pride Art unikt er at vi arrangerer utstillinger som primært formidler kunst som en del av rettighetsbevegelsen vi er en del av under FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Samtidig skal det være et viktig og særegent bidrag til hovedstadens og landets kulturbilde hvor mangfold står sentralt.

Mangfoldet i kunst begrenses av tradisjonelle rammer, og skeive kunstneres tilgang til kunstarenaer er direkte koplet til vår mulighet til å gjenkjenne oss og bli berørt av kunsten vi ser. Pride Art ønsker å utfordre og utvide det tradisjonelle rommet for kunstformidling ved å bygge bro over kommersielle og akademiske skillelinjer for hva som innlemmes i galleri- og museumsverden. Vi etterstreber slik å nå også de som ikke vanligvis oppsøker kunstgallerier.